Per què m'interessa?

... Per beneficiar-me de les noves tecnologies

Per adaptar-se al moment actual és vital poder utilitzar les noves tecnologies per interrelacionar-se amb els seus clients.

... Per modernitzar-me i millorar

Cal modernitzar i millorar els instruments que canalitzen els fluxos d'informació entre el seu despatx i els seus clients.

... Per tenir autonomia, ordre i estalvi de temps

Amb aquesta plataforma guanyarà autonomia mantenint la seva independència professional, optimitzant l'ordre de la informació del seu despatx, estalviant temps tant el titular del despatx com als seus clients (quantes vegades ha hagut de facilitar una còpia de les liquidacions fiscals dels seus clients , tòner, fotocòpies, temps de l'auxiliar i MAI ES COBRA).

... Per tenir el meu despatx a internet

Convertirem seva web en interactiva. Si no disposa d'una, li oferim fer-li una a mida. Una nova eina per relacionar-se amb els seus clients i clients potencials (una finestra oberta al món, el mercat canvia i cal estar en ell).

... Per tenir informació actualitzada i atenció personalitzada

Informació econòmica actualitzada diàriament (empresarial, fiscal, laboral, etc.) Quin pressupost dedica ara en subscripcions, revistes etc.?
Tindrà un servei de tutoria / àngel.

... Per rebaixar costos

Possibilitat de traspassar la responsabilitat de gestió de la documentació (Factures) als seus propis clients. No caldrà contractar més gent per a tasques que pot realitzar el mateix client (rebaixar costos, hores extres finals de campanyes, etc.)
El preu de la plataforma i el seu manteniment es pot fàcilment repercutir als clients que utilitzen el servei, per tant no suposa cap cost addicional assumible per al seu despatx.

GestiónClick Pro t'ofereix:

Servei comptable i fiscal

Pagaments a compte IRPF, declaracions trimestrals d'IVA, resum anual d'IRPF i IVA, retencions, llibres de registre, ...

Gestió del negoci per al teu client

Informació detallada: control d'ingressos i despeses, anàlisi clients i proveïdors

Assessorament

La plataforma facilita eines per assessorament en línia amb els teus clients

Servei laboral

Nòmines, Seguretat social, declaracions trimestrals, resum anual i certificats de Renda

Copyright © 2009 Solutions & Innovation Click S.L.   |  Avis legal i política de privacitat